Строителни разтвори

 • Sika® Monoseal 101 G and W

  Sika Monoseal 101 G & W е смес от специални цименти и агрегати, с добавка на водоотблъскващи и хидроизолиращи синтетични продукти, която с вода образува паста с осмотични качества.

   

  Области на приложение

  Sika Monoseal 101 G & W дава възможност за направа на твърда хидроизолация върху бетон, зидария и измазани основи. Подходящ за места с покачващо се ниво на подземните води или с инфилтрация на вода с ниско налягане, както и за хидроизолиране при положително налягане.

  Някои типични примери за хидроизолации със Sika Monoseal 101 са:

  • Мазета и сутерени
  • Асансьорни шахти
  • Приземни стени
  • Канавки и изкопи
  • Резервоари и басейни за питейна вода.

  Характеристики / предимства

  • Ефективна, икономична хидроизолация на съществуващи конструкции.
  • Просто и лесно нанасяне с четка.
  • Издържа хидростатичното и динамично налягане на подземни води.
  • Подходящ за хидроизолация на резервоари за питейна вода (сертификат на ARPA. Conf. D.L. № 31 02/02/01, Директива № 98/83/CE).

  Цвят

  Сив и бял

  Опаковка

  Хартиени чували с полиетиленова вложка 25 kg

  Технически данни на продукт

  Sika Monoseal 101 G and W (BG)Sika Monoseal 101 G and W (EN)

  Данни за безопасност на продукт

  Sika Monoseal 101 G and W
 • SikaSeal®-200(60) Migrating

  SikaSeal-200(60) Migrating е 1-компонентен хидроизолационен разтвор, съдържащ проникващи кристализационни добавки, които запечатват бетона и не позволяват проникването на вода.

   

  Области на приложение

  SikaSeal-200(60) Migrating се използва за запечатване на хоризонтални и вертикални повърхности от бетон.

  SikaSeal-200(60) Migrating може да се използва за защита на бетонни конструкции от проникване на вода (положително и отрицателно налягане) при водни резервоари, плувни басейни, бани, подземни конструкции, резервоарни системи, дренажни системи и др.

  Характеристики / предимства

  • 1-компонентен, само добавете вода
  • Висока адхезия
  • Водонепропусклив
  • Пропуска водните пари
  • Устойчив на замръзване

  Двойно действие:

  • Капилярно – химически активна добавка, проникваща дълбоко в порите на бетонните конструкции и формираща с наличното минерално съединение на циментовата матрица допълнителни неразтворими кристали, които уплътняват порите и капилярите срещу навлизане на вода и други течности.
  • Бариерно – чрез образуване на твърд хидроизолиращ слой по повърхността на бетонната конструкция.

  Цвят

  Сив прах

  Опаковка

  25 kg чувал

  Технически данни на продукт

  SikaSeal-200(60) Migrating (BG)

  Данни за безопасност на продукт

  SikaSeal-200(60) Migrating
 • SikaTop® Seal-107

  SikaTop Seal-107 е двукомпонентен полимер-модифициран хидроизолационен циментов разтвор, който се състои от течен полимер и суха циментова смес, съдържаща специални добавки.

   

  Области на приложение

  SikaTop Seal-107 се използва за:

  • Външна и вътрешна хидроизолация и защита от влага върху бетон, циментови мазилки и зидарии
  • Защита на бетонни повърхности срещу въздействието на антиобледенителните соли и процесите на замръзване – размръзване
  • Твърдо хидроизолационно покритие върху сутеренни стени при нови конструкции или обновления
  • Запълване на пори и шупли
  • Хидроизолация на основи и сутерени (които не са обект на хидростатично налягане)
  • Уплътняване на фини пукнатини (без движение в тях) в бетонни структури
  • Изравнителен състав върху бетон

  Характеристики / предимства

  • Лесно нанасяне с четка или мистрия
  • Без допълнително добавяне на вода
  • Предварително дозирани компоненти
  • Може да се нанася ръчно или чрез пръскане
  • Лесно и бързо смесване
  • Много добра адхезия
  • Защита на бетона от карбонизация
  • Защита от проникване на вода
  • Некорозивен към стомана и желязо
  • Може да се боядисва
  • Одобрен за контакт с питейна вода

  Цвят

  Комп. А: бяла течност

  Комп. Б: сив прах

  A + Б: циментово сив

  Опаковка

  25 kg опаковки (20 kg чувал и 5 kg туба)

  Технически данни на продукт

  SikaTop Seal-107 IT (BG)SikaTop Seal-107 IT (EN)SikaTop Seal-107 TR (EN)

  Данни за безопасност на продукт

  SikaTop Seal-107 комп.АSikaTop Seal-107 комп.В
 • SikaTop® Seal-107 Elastic

  SikaTop Seal 107 Elastic е полимерциментен състав модифициран със специални синтетични полимери, микросилиций и химически добавки.

   

  Области на приложение

  SikaTop Seal 107 Elastic е продукт с многостранно приложение за външни или вътрешни хидроизолации на конструкции, защитата им от корозия и запълване на пукнатини.Основните области на приложение са:

  • хидроизолация и защита на хидравлични конструкции като: водосборници, резервоари, плувни басейни, бетонни тръбопроводи, мостове, канали.
  • вътрешна хидроизолация на тухлени и каменни зидове, стоманобетонни стени и подове в сутерени за защита от проникване на влага.
  • защитно изолационно покритие на балкони, тераси, малки бетонни покриви, като защитно покритие на бетонни повърхности против неблагоприятни атмосферни въздействия.

  Характеристики / предимства

  SikaTop Seal 107 Elastic предлага следните предимства:

  • висока степен на хидроизолация
  • готов за смесване, лесен за работа, избягват се грешките при приготвяне на разтвора
  • възможност за полагане чрез пръскане
  • еластичност
  • паропропускливост, подобна на бетона
  • оптимална адхезия към почти всички основи като напр. бетон, хоросан, камък, тухли, желязо и др.
  • лесно полагане дори върху вертикални стени и тавани без необходимост от кофраж
  • не образува пукнатини от съсъхване
  • не съдържа корозионни или запалими компоненти
  • висока устойчивост на замръзване и на соли срещу замръзване

  Цвят

  Сив

  Опаковка

  30 kg (А+В), А=10kg ;В = 20kg

  15 kg (А+В), А=5kg ;В = 10kg

  Технически данни на продукт

  SikaTop Seal-107 Elastic (EN)

  Данни за безопасност на продукт

  SikaTop Seal-107 Elastic комп.АSikaTop Seal-107 Elastic комп.В
 • Sikalastic®-1K

  SikaLastic-1K е еднокомпонентен, гъвкав, армиран с фибри разтвор, на база цимент модифициран със специални алкалоустойчиви полимери. Съдържа също фин пълнител, добавачни материали с подбрана зърнометрия и специални хидроизолационни добавки, които придават гъвкавост на разтвора и го правят особено подходящ за хидроизолация на площи подложени на огъващи напрежения. SikaLastic-1K е подходящ за нанасяне с четка, валяк или маламашка.

   

  Области на приложение

  • Хидроизолационна защита на бетонни конструкции като резервоари, басейни, тръби и др.
  • Хидроизолация на повърхността на външни фундаментни стени
  • Вътрешна хидроизолация за стени и подове, например в сутерени
  • Хидроизолация на тераси и балкони върху бетон или подготвени съществуващи стари плочки
  • Цялостна хидроизолация на бетонни конструкции

  Характеристики / предимства

  • Одобрен за контакт с питейна вода съгласно Декрет 174 от 06/04/2004
  • Може да се полага върху влажни основи
  • Лесно се полага с четка, валяк или маламашка
  • Добра устойчивост на свличане и лесно полагане и върху вертикални повърхности
  • Гъвкав, премоства пукнатини
  • Много добра адхезия върху различни основи като бетон, циментови замазки, камък, керамика, тухли и дървени облицовки.
  • В зависимост от начина на полагане, отношението на смесване на компонентите може да се променя, така че да се получи желаната консистенция и обработваемост на материала

  Цвят

  Светло сив

  Опаковка

  22 kg чували

  Технически данни на продукт

  Sikalastic-1K (BG)
 • Sika Monoplug

  Бързовтвърдяващ затапващ разтвор на циментова основа за спиране на течове.

   

  Области на приложение

  За спиране и подсушаване на течове при:

  • Вътрешни или външни фундаменти
  • Мазета
  • Асансьорни шахти
  • Подземни гаражи и складови помещения
  • Вътрешни и външни бетонни стени на резервоари, цистерни
  • Резервоари, дренажни системи, тунели
  • Подобни повърхности, пропускащи вода

  Характеристики / предимства

  • Може да се използва като строителен разтвор или да бъде положен на повърхността в сух вид, като прах
  • Втвърдява се много бързо и прави проблемната област водоустойчива

  Цвят

  Сив прах

  Опаковка

  Кофи от 5 kg

  Технически данни на продукт

  Sika Monoplug (EN)

  Данни за безопасност на продукт

  Sika Monoplug
 • SikaMur®-InjectoCream

  SikaMur-InjectoCream е нова концепция за контрол на капилярна влага. SikaMur- InjectoCream е водоотблъскващ състав, в опаковка от 600 ml. Той се инжектира с помощта на стандартен пистолет в поредица от дупки, пробити в хоросановия пласт на зидарията - не се изисква специална инжекционна помпа. След инжектиране в хоросановия пласт SikaMur-InjectoCream прониква в стената и образува водоотблъскваща бариера (хидроизолационен слой) и блокира по- нататъшното покачване на влагата.

   

  Области на приложение

  SikaMur-InjectoCream може да се използва за спииране на капилярно покачваща се влага в почти всички видове стени:

  • Плътни тухлени стени
  • Стени с кухини
  • Стени от дялан и недялан камък и др

  Характеристики / предимства

  • Лесен за поставяне с нисък риск от човешка грешка, не зависи много от уменията
  • 1-компонентен, готов за употреба.
  • Бързо поставяне, без „двойно пробиване”, без изчакване състава да проникне под налягане или гравитачно).
  • Без необходимост от предварително водоустойчиво уплътняване около инжекционните отвори както при системите под налягане.
  • Бързо инжектиране без изчакване за напомпване на материала в отвора както при инжекционните системи под налягане и без допълване, както при гравитационните инжекционни системи.
  • Постоянен обем на инжектиране лесно изчисляване на необходимото количество материал.
  • Не изисква специална скъпа помпа.
  • Разливите и замърсяването са фактически елиминирани -няма проблеми с течности, преливащи през преградни стени, кухини или тръбопроводи.
  • Концентриран продукт с над 60% активни съставки, въвеждащ по-малко количество неактивни вещества в стената ( дава много по-добри резултати в сравнение с материалите с по-ниска концентрация).
  • Безопасен, на водна основа, неразяждащ, негорим, не се инжектира под налягане.
  • Ниски загуби.
  • Малко количество отпадъци.
  • Без риск от увеличена ефлоресценция (изветряне) както при силиконатните водоотблъскващи съединения.

  Цвят

  Бял

  Опаковка

  Мека опаковка от 600 ml

  10 опаковки в кутия

  Технически данни на продукт

  SikaMur-InjectoCream (EN)
 • Sika®Level U1

  SikaLevel U1 is a pre-mixed powder mixture containing special cements, selected aggregates, and compatible admixtures. It is designed to provide highly fluid, pumpable self-levelling floor screed. The simple way of performance, together with the rapid strength gain, enable to complete the floor in a short time.

   

  Области на приложение

  SikaLevel U1 is used:

  • for reconstructions and new installations of industrial flooring surfaces.
  • To create an attractive, durable and resistant surface suitable for medium duty at production halls, warehouses, garages, supermarkets, etc.

  Характеристики / предимства

  • self-levelling ability
  • fast and easy application
  • full load already after 7 days
  • guaranteed quality – no site production

  Цвят

  Natural grey (colour of concrete)

  Опаковка

  25 kg

  Технически данни на продукт

  SikaLevel U1 (EN)
 • Sika®Level U2

  SikaLevel U2 is a pre-mixed powder mixture containing special cements, selected aggregates, and compatible admixtures. It is designed to provide highly fluid, pumpable self-levelling floor screed.

   

  Области на приложение

  SikaLevel U2 is used:

  • as a levelling base layer, which is applied prior to placing loaded floor layers, carpets, PVC, rubber floor sheets and other flexible surfaces in dwelling and commercial areas

  Характеристики / предимства

  • self-levelling ability
  • fast and easy application
  • full load already after 7 days
  • guaranteed quality – no site production

  Цвят

  Natural grey (colour of concrete)

  Опаковка

  25 kg

  Технически данни на продукт

  SikaLevel U2 (EN)
 • SikaGrout® 312

  SikaGrout 312 е еднокомпонентен, готов за смесване, саморазливен и хомогенен разтвор за замонолитване, на циментова основа, не съдържащ железни съединения.

  SikaGrout 312 има стабилизирано разширение, като постига високи якости след кратко време на втвърдяване. Не се наблюдава отделяне на вода по повърхността, отговаря на UNI 8998/89 стандарти

  Консистенцията на разтвора (пластична, течна или саморазливна) може да се променя чрез вариране на количеството на направната вода в съответствие с препоръките за употреба.

   

  Области на приложение

  SikaGrout 312 се използва като разтвор за замонолитване навсякъде, където се изисква лесно обработваем, разширяващ се продукт с добри механични показатели

  • Подходящ за възстановителни работи (Принцип 3, методи 3.2 от EN 1504-9). Ремонт на обрушен и повреден бетон в сгради и мостове във високото и ниско строителство;
  • Подходящ за конструктивно укрепване (Принцип 4, Метод 4.4 от EN 1504-9). Повишава носещата способност на бетонната конструкция чрез увеличаване на сечението;
  • Подходящ за конструктивно укрепване (Принцип 4, Метод 4.2 от EN 1504-9). Закрепване на арматура в предварително оформени или пробити отвори в бетона.
  • Анкериране и прецизно запълване на основи на подпори, фундаменти на леки или тежки машини като: пробивни машини, алтернатори, компресори, мелници, кранове, различни видове преси, метални конструкции, стругове, машини за изтегляне на тел, турбини и др.
  • Подходящ за бетонни подове и ремонтни работи по хоризонтални повърхности

  Характеристики / предимства

  • Устойчив на хлоридни йони и въглероден диоксид
  • Лесно смесване и употреба
  • Отлична течливост запазена във времето
  • Разширява се преди втвърдяване за оптимално зaпълване на пространството
  • Компенсирано свиване от съсъхване
  • Висока механична устойчивост в кратки срокове на втвърдявне
  • Втвърденият продукт издържа високи механични натоварвания
  • Може да бъде смесен с допълнителни агрегати в случаите когато се налага запълването на голями обеми

  Цвят

  Светлосив прах

  Опаковка

  25 kg чували

  Технически данни на продукт

  SikaGrout 312 (BG)

  Данни за безопасност на продукт

  SikaGrout-312
 • SikaGrout®-214

  Циментна, разширяваща се композиция за заливане и анкериране

   

  Области на приложение

  Като смес за замонолитване върху бетон, камък, стомана, желязо и др.

  • за заливане на основи на подпори, фундаменти за машини, опори при строителство с готови елементи
  • за заливане при анкерно укрепване в бетон
  • за запълване на празни и свободни пространства, както и за кухини в бетон
  • за замонолитване на основи на подкранови пътища, респ. на релси
  • за анкериране на арматура в отворите
  • за лесно запълване на всякакви празни пространства в бетон, мазилка, зидария, скала, естествен камък и др.

  Характеристики / предимства

  • лесно обработване (готов за употреба)
  • лесно се смесва с вода
  • консистенцията може да се регулира
  • много добри характеристики на течливост
  • бързо нарастване на якостта
  • голяма крайна якост
  • разширява се при втвърдяване за оптимално запълване на пространството
  • ударо- и виброустойчив
  • няма корозионни свойства
  • негорим
  • не съдържа вредни вещества

  Цвят

  Сив прахообразен материал

  Опаковка

  чували по 25 кг

  Технически данни на продукт

  SikaGrout-210/214 (BG)SikaGrout-210/214 (EN)

  Данни за безопасност на продукт

  SikaGrout-214
 • SikaGrout®-210

  Циментна, разширяваща се композиция за заливане и анкериране

   

  Области на приложение

  Като смес за замонолитване върху бетон, камък, стомана, желязо и др.

  • за заливане на основи на подпори, фундаменти за машини, опори при строителство с готови елементи
  • за заливане при анкерно укрепване в бетон
  • за запълване на празни и свободни пространства, както и за кухини в бетон
  • за замонолитване на основи на подкранови пътища, респ. на релси
  • за анкериране на арматура в отворите
  • за лесно запълване на всякакви празни пространства в бетон, мазилка, зидария, скала, естествен камък и др.

  Характеристики / предимства

  • лесно обработване (готов за употреба)
  • лесно се смесва с вода
  • консистенцията може да се регулира
  • много добри характеристики на течливост
  • бързо нарастване на якостта
  • голяма крайна якост
  • разширява се при втвърдяване за оптимално запълване на пространството
  • ударо- и виброустойчив
  • няма корозионни свойства
  • негорим
  • не съдържа вредни вещества

  Цвят

  Сив прахообразен материал

  Опаковка

  чували по 25 кг

  Технически данни на продукт

  SikaGrout-210/214 (BG)SikaGrout-210/214 (EN)

  Данни за безопасност на продукт

  SikaGrout-210

Системи и решения