Човешката перспектива за успех

В Сика ще намерите корпоративна култура, основана на ценности: смелост за партньорство, постоянство и иновации. Ние изискваме много, но и можем да предложим много. Наше задължение е да възнаграждаваме постиженията и всеотдайността чрез компенсации, социално и пенсионно осигуряване, които съответстват с националното равнище. Ние даваме приоритет на следните аспекти:

Възможности за развитие

Наша цел е да създадем възможност за развитие на таланти. Ние очакваме от нашите служители да постигнат договорените цели, също така следим приспособимостта по отношение на работата, възможностите за международна кариера и работата в екип да бъдат съществени елементи за служителите на Сика Груп.

Индивидуална отговорност

Най-забележителните характеристики на служителите Сика са способността да изпълняват дейности, в съчетание с висока степен на социална компетентност, да придвижват нещата напред, да зачитат различните становища и да следват стратегическите цели. Вашата амбиция е не само да изпълнявате, а да постигате резултати в съответни начинания? Тогава Сика е Вашето място.

Практична работна среда

Вие се стремите към съвършенство. Сика осигурява работна среда, в която служителите й могат да се развият в съответствие с техните професионални квалификации и лични качества. Ние се стремим към една атмосфера, в която иновации, производителност и взаимно уважение могат да се развиват, среда, която насърчава служителите да работят, за да изпълнят добре задълженията си.

Открита комуникация

Ние държим на открити, точни и ясни комуникационни стандарти. Организационната структура на Сика се допълва от кооперативен стил на управление, който гарантира участието на компетентните служители при вземане на решения.

Здравина и надеждност

Сика се е установила стабилно и успешно. Основните принципи на фирмата, основани от Каспар Винклер и д-р Фриц Шенкер, били съсредоточени върху новаторския и предприемачески дух. Дори и днес куражът да продължим с иновациите е комбиниран с упорство и с корпоративно развитие в съответствие с дългосрочно обмисляне. Сика се стреми да осигури устойчив растеж и да създаде и поддържа работни места в дългосрочен план.