Ние подпомагаме развитието на нашите служители, за да могат да се справят с нарастващите изисквания по отношение на променящите се бизнес процеси, поведението на конкуренти и клиенти, както и нарастващите изисквания на клиентите. Ние редовно оценяваме нашите професионални умения и способности и държим на почтеността и отговорността.

Умения и способности

Сика се основава на служители с широка гама от функционални и професионални умения и способности. Ние подкрепяме управленските и функционални пътеки за кариера. Техническите и функционалните познания, се оценяват наред с управленските и лидерски умения. Работата в екип, споделянето на опит и желанието за непрекъснати предизвикателства, обучение и развитие във всички аспекти на професионализма са от основно значение за успешна кариера в Сика.

Почтеност

Нашето поведение по отношение на клиенти, доставчици, конкуренти, власти и обществеността се определя от високи етични стандарти. Ние не правим компромиси с почтеността и етичните стандарти. Сика държи на служителите си и поддържа една честна, открита и почтена работна среда.

Отговорност

Сика държи на служителите, които приемат задачи и отговорности като личен ангажимент, а не само като задължение. Отговорните служители демонстрират най-добрите практики и полагат усилия за подобряване на техните умения, за да можем да отговорим на най-високите стандарти на работа и етично поведение.

Духът на Сика

Заедно, ние празнуваме нашия успех, който се дължи на професионален опит, страст и отговорни личности в ентусиазирани екипи, работещи на различни длъжности, националности и йерархия. Те създават среда, която защитава постиженията на нашите амбициозни цели. Дългогодишните служители на Сика я наричат ​​"Духът на Сика".