Край на съдебната битка между Сика, Семейство Буркард и Сен Гобен

 

С радост обявяваме положителният резултат за бъдещето на Sika след най-дългата битка в Европа продължила 3,5 години. Sika, семейство Буркард и Saint-Gobain подписаха споразумения, които прекратяват и разрешават спора си в полза на Sika и изграждат основите за бъдещия успех на Sika. След подписването на тези споразумения и предстоящото извънредно събрание на акционерите, Sika ще постигне всички свои цели, като въведе единен клас на акциите с принципа "една акция, един глас", осигурявайки своята независимост, както и поддържането на стабилен баланс и финансов рейтинг.

Основните моменти от тези споразумения могат да бъдат обобщени, както следва:

  • Saint-Gobain придобива Schenker-Winkler Holding AG (SWH) от семейство Буркард.
  • Saint-Gobain / SWH продава 6,97% от акциите на Sika AG (Sika) на Sika за обща сума от 2,08 млрд. Швейцарски франка. Saint-Gobain запазва 10,75% малцинствено участие в Sika в продължение на минимум две години. Saint-Gobain няма да бъде представен в борда. Също така, притежаваният дял е обект на редица ограничения, които няма да позволят на Saint-Gobain да увеличи дела си за шест години. Също така в случай на продажба акциите трябва първо да бъдат предложени на Sika. На Saint-Gobain не е разрешено да прави публична оферта за Sika в продължение на шест години.
  • Sika ще свика извънредно събрание на акционерите (EGM), насрочено за 11 юни 2018 г., за да въведе единен клас на акциите, да отмени опцията за отказ от участие и да премахне ограничението за прехвърляне от 5% и да анулира 6.97% от акциите, придобити от SWH. На тази среща на акционерите Saint-Gobain ще гласува в полза на всички тези резолюции. Урс Ф. Буркард, Юрген Тинггрен и Уили Леймер подадоха оставка от съвета на директорите с незабавно действие.
  • Страните прекратяват всички съдебни производства.