Уведомление за инвестиционно намерение на Сика България

Уведомление за инвестиционно предложение на „СИКА БЪЛГАРИЯ“ ЕООД