Устойчиво развитие

 • Глобални тенденции

  Глобални тенденции

  Устойчивото развитие е пряко свързано с тенденциите, които определят нашето бъдеще. Тези така наречени глобални тенденции са решаващ фактор за бъдещ икономически растеж. Ние съобразяваме дейността си с приетите принципи на устойчивото развитие и обсъждаме актуални икономически, социални и екологични промени.

  Глобални тенденции
 • Етични принципи

  Етични принципи

  Нашето поведение по отношение на клиенти, конкуренти, властите и обществеността се определя от високи етични стандарти. Ние действаме в съответствие със законите и разпоредбите, включително, международни трудови закони и законодателство за конкуренция.

  Етични принципи