Сика следва идеята за устойчиво развитие. Нашите инициативи са насочени, както към вътрешната организация, така и към околната среда. Те се водят от няколко глобални тенденции, обхващащи икономически, социални и екологични аспекти.

За Сика, устойчивото развитие е не само цел, а по-скоро процес, който обхваща цялото предприятие. Ние следим своята дейност и поведение непрекъснато, по отношение на спазването на задълженията си. Търсим начини за подобряване на благосъстоянието на фирмата, за защита на околната среда и за подобряване на положението на хората като цяло.