Устойчивото развитие е пряко свързано с тенденциите, които определят нашето бъдеще. Тези така наречени глобални тенденции са решаващ фактор за бъдещ икономически растеж.

Необходимостта от природни ресурси се увеличава, в резултат на нарастващото население и по-високата консумация на мощност.

Климата на Земята се променя по-бързо от всякога. Последиците са многобройни и засягат всеки от нас.

Водата е петролът на 21 век. С увеличаването на населението, урбанизацията и промените в климата, тя се превръща в дефицитна стока.

Малко са проектите, по които се харчат повече пари, отколкото за изграждането и поддръжката на инфраструктурата.

Оскъдните ресурси, безработицата и небалансираното финансово състояние могат да доведат до социално напрежение / радикализация.