В Сика, ние се чувстваме отговорни да бъдем в добър баланс с нашите акционери. Ние непрекъснато следим поведението си за изпълнение на задълженията. Нашата цел е да подобрим благосъстоянието на организацията, на околната среда и на хората, с които работим.

Фондацията Ромуалд Буркард

В памет на Ромуалд Буркард, който е представител на третото поколение на основателя на Сика - Винклер, през 2005 година е създадена Фондация Ромуалд Буркард. Чрез този фонд, организации в развиващите се страни, подкрепят социални и екологични проекти.

Глобален договор на ООН

Управляващи и служители са решени да направят Глобалния договор на ООН и неговите принципи част от стратегията, културата и всекидневните дейности на компанията.

Отговорност и грижа

Сика се придържа към програмата Responsible Care® (Отговорност и грижа) - доброволна инициатива на световната химическа индустрия.

Клиенти

Ние действаме в съответствие със законите и разпоредбите, включително закона за конкуренцията. Целим производителност и честно поведение на пазара.

Служители

Координирания стил на управление, както и насоченото развитие и продължителните образователни програми допринасят за отговорността на служителите и динамичното развитие на компанията.