Товарни автомобили / Обществен транспорт

Сика предоставя на производителите на товарни автомобили и обществен транспорт богата гама от водещи технологии и специфични решения.

В тясно партньорство с нашите клиенти създаваме нови системи и решения за иновативен дизайн, подобряване на качеството, намаляване на разходите и подобрена естетика.