Морски транспорт

Sikaflex®-291

Sikaflex-291 е специално разработена за нуждите на корабостроителството устойчива еднокомпонентна уплътнителна паста на базата на полиуретан. Под въздействието на влажността от въздуха тя се втвърдява до получаване на еластомер. Sikaflex-291 е произведена съгласно изискванията на системата за гарантиране на качество ISO 9001/14001.

Sikaflex®-298

Sikaflex-298 е специално разработено за нуждите на корабостроителството самонивелиращо се еднокомпонентно полиуретаново лепило и уплътнител в едно, което при съприкосновение с влажността на въздуха се втвърдява до получаване на еластомер. Sikaflex-298 е произведен съгласно изискванията на системата за гарантиране на качество ISO 9001/14001.

Sikaflex®-296

Sikaflex-296 е високо-производително еластично полиуретаново лепило за запълване на кухини, което се втвърдява при излагане на атмосферната влага, образувайки траен еластомер. Sikaflex-296 е произведено в съответствие със системата за осигуряване на качеството ISO 9001/ 14001.

Sikaflex®-290 DC PRO

Sikaflex-290 DС и Sikaflex-290 DС SL (VP) са специално разработени за запълване на фуги на щабдека (палуба с настилка от дървени летви), устойчиви на ултравиолетови лъчи, едно-компонентни уплътнителни пасти на базата на полиуретан. Sikaflex-290 DС и Sikaflex- 290 DС SL (VP) реагират на влажността от въздуха до получаване на еластомер и могат да се шлифоват. Sikaflex-290 DС и Sikaflex-290 DС SL (VP) са произведени съгласно изискванията на системата за гарантиране на качество ISO 9001/14001.

Sikaflex®-295 UV

Sikaflex-295 UV е пастообразно еднокомпонентно лепило на базата на полиуретан и уплътнител. Под въздействието на влажността на въздуха то се втвърдява до получаване на еластомер. Sikaflex-295 UV е произведен съгласно изискванията на системата за гарантиране на качество ISO 9001/14001.

Sika® Primer-290 DC

Sika Primer-290 DC е прозрачна, бледо жълта течност с нисък вискозитет, която съхне чрез реакция с атмосферната влага. Тя се използва за грундиране на дървени палубни дъски преди уплътняване със Sikaflex-290 DC или залепване със Sikaflex-298. Sika Primer-290 DC се произвежда в съответствие със система за осигуряване на качеството по ISO 9001 /14001 и програма за отговорна грижа.

Sikaflex®-291i

Sikaflex®-291i is a non-sag 1-C polyurethane sealant specifically developed for the marine market, which cures on exposure to atmospheric moisture and forms a durable elastomer. Sikaflex®-291i meets in addition the low spread of flame requirements set out by the International Maritime Organisation (IMO). Sikaflex®-291i is manufactured in accordance with the ISO 9001 / 14001 quality assurance system and with the responsible care program.

Sikaflex®-292i

Sikaflex®-292i is a non-sag 1-C polyurethane adhesive of thixotropic, paste-like consistency which cures on exposure to atmospheric moisture to form a durable elastomer. Sikaflex®-292i exhibits excellent adhesive properties and a high degree of mechanical strength. Sikaflex®-292i meets the low spread of flame requirements set out by the International Maritime Organisation (IMO). Sikaflex®-292i is manufactured in accordance with the ISO 9001 / 14001 quality assurance system and with the responsible care program.