Специализирани автомобили

Sikaflex®-221

Sikaflex-221 е висококачествен, многофункционален, устойчив на свличане 1-компонентен полиуретанов уплътнител, който втвърдява под въздействието на влагата от въздуха до устойчив еластомер. Sikaflex-221 се произвежда в условията на въведена система за контрол на качеството и програма за опазване на околната среда ISO 9001 / 14001.

Sikaflex®-228

Sikaflex-228 е саморазливно, 1-компонентно полиуретаново лепило, което втвърдява под въздействието на влагата от въздуха до устойчив еластомер. Sikaflex-228 се произвежда в условията на въведена система за контрол на качеството и програма за опазване на околната среда ISO 9001 / 14001.

Sikaflex®-252

Sikaflex-252 is a non-sag 1-c polyurethane adhesive of stiff, paste-like consistency that cures on exposure to atmospheric humidity to form a durable elastomer. Sikaflex-252 is manufactured in accordance with ISO 9001 / 14001 quality assurance system and with the responsible care program.

Sikaflex®-521 UV

Sikaflex-521 UV e многофункционален, устойчив на свличане 1-компонентен полиуретан-хибриден уплътнител, който втвърдява под въздействието на влагата от въздуха до устойчив еластомер. Sikaflex-521 UV се произвежда в условията на въведена система за контрол на качеството и програма за опазване на околната среда ISO 9001 / 14001.

Sikaflex®-529 AT

Sikaflex-529 AT is a sprayable 1-component hybrid sealant for seam sealing of factory-provided original structures (surface areas and beads) for vehicle body assemblies that cures on exposure to atmospheric humidity to form a durable elastomer. Sikaflex-529 AT is based on Sika’s silane-terminated polymer technology and contains no isocyanate. Sikaflex-529 AT is manufactured in accordance with ISO 9001 / 14001 quality assurance system and the responsible care program.

Sikaflex®-265

Sikaflex-265 е високотехнологично еластично еднокомпонентно полиуретаново лепило втърдяващо се от атмосферната влага образувайки стабилен еластомер. Sikaflex-265 е призведен по стандартите за качество ISO 9001/14001.

SikaTack® Plus + SikaBooster®

SikaTack-Plus Booster is an accelerated 1-component polyurethane adhesive suitable for a variety of industrial bonding applications. SikaTack-Plus Booster is manufactured in accordance with ISO 9001 / 14001 quality assurance system and the responsible care program.

Sika® Aktivator-205

1-компонентен почистващ състав и подобрител на адхезията

Sika® Primer-206 G+P

Sika Primer-206 G+P черен течен грунд, втвърдяващ се от атмосферната влага, специално разработен за обработка на повърхностите на залепване, преди нанасяне на полиуретановите лепила на Sika. Sika Primer-206 G+P се произвежда в съответствие с ISO 9001 / 14001, система за осигуряване на качество и програмата грижа за околната среда.

Sika® Primer-215

1-компонентен грунд