Добавки за производство на цимент

Производството на цимент е високо технологичен процес, при който всяка част има решаващо въздействие върху качеството на продукта и оказва влияние върху икономическите и екологичните параметри. Процеса на смилане на цимент е последен шанс за регулиране на качеството на цимента, така че да отговаря на изискванията, определени от съответните стандарти и от желанията на потребителите.