Защита на бетон

Системи и решения: Защита на бетон

Хидрофобни импрегнатори

Хидрофобните импрегнатори спомагат за увеличаване на дълготрайността на бетонни и стоманобетонни конструкции и елементи, като намаляват водопопиваемостта и предотвратяват проникването на разтворени във водата замърсители, напр. хлориди. Естетическият вид на повърхността на бетона не се променя.

Импрегнатори

Импрегнаторите увеличават якостта на бетона, като частично или изцяло запъллват повърхностните капиляри и пори, като същевременно намаляват проникването на разтворени във водата замърсители, напр. хлориди.

Защитни покрития

За осигуряване на специална защита, като устойчивост на карбонизация или химична устойчивост, по повърхността може да се нанесе допълнително защитно покритие. Налични са твърди, пластично-еластични или еластични защитни системи.

Защита на армировката от корозия

Защита на бетон означава също така и предпазване на армировъчните пръти от корозия. Това може да бъде осъществено чрез нанасяне на защитен слой върху армировката или с помощта на корозионни инхибитори.