Замонолитване и фиксиране

Замонолитващите разтвори са течни циментови разтвори или синтетични смоли с висока якост, които се използват за попълване на кухини под машини и други структурни елементи, както и за замонолитване на анкери. Сика разполага с всички технологии на замонолитващи материали за специфични приложения на строителния обект.