Добавки за строителни разтвори

SikaLatex® емулсия

Водоразредима, синтетична емулсия за създаване на сцепление към строителни разтвори и мазилки

Sika ViscoBond®

Sika ViscoBond е концентрирана течна добавка, специално разработена като свързващ грунд за продукти на циментова основа полагани на закрито или открито. Добавката подобрява качествата на циментовите замазки и бетони, като ги прави водоплътни, подобрява обработваемостта и повишава якостта на натиск и огъване, както и адхезионната якост.

Продукта отговаря на изискванията на EN-934-2:T9.

Sika®-1

Водоуплътняваща химическа добавка за строителни разтвори. Не променя времесвързването на цимента.

Sika®-4a

Бързо свързваща химична добавка за предварително уплътняване на водни инфилтрации и за ускоряване на втвърдяването на циментови продукти.

Sika® Mix Plus

Sika Mix Plus е готова за употреба течна пластифицираща добавка за разтвори и мазилки. Намалява значително съдържанието на вар, повишава обработваемостта и подобрява качеството на разтвори, мазилки и шпакловки.

Sika-Antifreeze® % 1

Sika-Antifreeze % 1 е надеждна, не съдържаща хлориди, течна добавка за производство на висококачествен бетон, която ускорява набирането на якост при умерено ниски температури.

Sika® Astar

Sika Astar е еднокомпонентна, многофункционална, розова дисперсия на база акрилен ко-полимер, която намира приложение като грунд и запечатка върху бетонови повърхности и разтвори, преди полагането на изравнителни замазки.