Бетонни елементи

Sikadur®-32

Двукомпонентно модифицирано свързващо вещество на основата на епоксидна смола, не съдържа разтворители.

Sikadur®-52 Injection

Sikadur-52 Injection, тип N и LP са двукомпонентни, несъдържащи разтворители течности за инжектиране с нисък вискозитет на базата на високоякостни епоксидни смоли.

  • Тип N (= нормално време за полагане) се използва за температури на основата между +5°С и +30°С.
  • Тип LP (= удължено време за полагане) се използва за температури на основата между +25°С и +40°С.

Sikadur®-31 SBA S-02

Sikadur-31 SBA S-02 is a thixotropic, structural two part adhesive especially formulated for segmental bridge construction.

Sikadur®-31 CF Normal

Sikadur®-31 CF Normal е толерантно към влагата, тиксотропно, 2-компонентно, конструктивно лепило и ремонтен състав, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители, за употреба при температури между +10 °C и +35 °C.

Sikadur®-31 CF Rapid

Sikadur®-31 CF Rapid е толерантно към влагата, тиксотропно, 2-компонентно, конструктивно лепило и ремонтен състав, на базата на комбинация от епоксидни смоли и специални пълнители за употреба при температури между +5 °C и +20 °C.