яз. Цанков камък
Елипс център - София
тунел Лясково
Транскапитал
завод Knauf
изба Магура
хипермаркет Jumbo
ЖП гара Троян
летище София
пивоварна Каменица
ПСПВ - Сливен
АЕЦ Козлодуй
бивш Детмаг
мост на р.Съзлийка