Sika® Igolflex®-201

2-компонентно дебелослойно покритие на база полимер-модифициран битум

Sika® Igolflex®-201 е 2-компонентно, гъвкаво, дебелослойно покритие, съдържащо фибри, на база полимер-модифициран битум за хидроизолация срещу проникване на вода и влага.

  • Незапалим
  • Гъвкав, с възможност за премостване на пукнатини
  • Бързо втвърдяване
  • Използва се като лепило за топлоизолационни плоскости
  • Може да се нанася върху сухи и леко влажни основи
  • Лесно нанасяне с назъбена маламашка
  • Не се свлича по вертикални повърхности
Sika® Igolflex®-201