SikaPaver® C-1

Уплътняваща добавка за икономично производство на изделия от земно-влажен бетон

SikaPaver® C-1 е уплътняваща добавка за икономично производство на изделия от земно-влажен бетон, които се декофрират незабавно.

SikaPaver® C-1 придава следните предимства на земно-влажния бетон:
  • По-добра хомогенизация и омокряне на цимента, добавките и пигментите
  • По-ниски сили на триене между цимента и агрегатите
  SikaPaver® C-1 дава следните предимства:
  • Подобрено уплътняване, позволяващо съкращаване на производствения цикъл или постигане на по-високи плътности
  • Увеличена ранна якост (запазване на формата) при незабавно изваждане от прес-формата
  • По-добра дълготрайност
  • Оптимизиране на състава
  • По-слаби колебания в качеството и намаляване на изделията 2-ро качество