SikaPaver® HC-1

Високоефективна добавка, подобряваща уплътняването за изделия от земно-влажен бетон

SikaPaver® HC-1 е подобряваща уплътняването, високоефективна добавка за изделия от земновлажен бетон, специално разработена за равномерно запълване на матрицата в комбинация с гладко оформяне на финишните повърхности.

SikaPaver® HC-1 е разработен специално за употреба при земновлажен бетон и предлага следните предимства:
 • По-добро разпределение и умокряне на цимента, добавките и пигментите
 • Намалено триене между цимента и добавъчните материали
 • Въвежда малки, равномерно разпределени въздушни пори в бетона
  Това води до следните предимства за земновлажния бетон:
 • По-добро запълване на матрицата дори при по-високо водно съдържание
 • По-добро уплътняване, позволяващо съкращаване на цикъла за пресоване или по-голяма плътност на бетона
 • Намалена адхезия между повърхността / лицето на изделието и щемпела
 • Повишена ранна якост (запазване на формата на декофрираното изделия) при незабавно изваждане от прес-формата

SikaPaver® HC-1 предлага следните предимства на готовите продукти:
 • По-висока плътност и якост на бетона
 • По-гладки и по-хомогенни бетонни повърхности и краища
 • Повишена устойчивост на замръзване и размразяване
 • По-висока дълготрайност
 • По-малко колебания в качеството и съответно по-малко второкачествена продукция