Sikafloor®-161

2-компонентен епоксиден грунд, изравнителен разтвор и замазка

  • Нисък вискозитет
  • Добра дълбочина на проникване
  • Отлична адхезия
  • Лесно полагане
  • Кратки периоди на изчакване
  • Многофункционален