Sika® Permacor®-2107 HS

Епоксидно покритие за нанасяне чрез горещо пръскане със 100 % съдържание на сухо вещество

Sika® Permacor®-2107 HS е 2-компонентно епоксидно покритие със 100% съдържание на сухо вещество в обема, което се нанася с оборудване за горещо пръскане на двукомпонентни материали.  Не съдържа разтворители съгласно Директивата за Защитни Покрития на Немската Асоциация за Индустриални Покрития  (VdL-RL 04). Покритието има голяма якост и добра абразионна и ударо устойчивост. 

  • Отлична устойчивост на вода, отпадни води и разливи на широка гама химикали, горими и негорими течности
  • Устойчив на прорастване на корени и микробна атака
  • Устойчив на биогаз и природен газ- следователно не омеква при заравяне на съоръжението в земята
  • Много добра адхезия върху метал
  • Икономичен за употреба, благодарение на нанасянето на покритието в една стъпка.
  • Отлична дълготрайност