Sika Poxicolor® Primer HE NEW

Епоксиден грунд за стоманени и поцинковани повърхности с високо съдържание на сухо вещество, непретенциозен към повърхността

2-компонентен грунд на основата на епоксидна смола. Икономична, високоефективна защита от корозия при ръчно почистени повърхности и повърхности, подготвени чрез водно бластиране при високо налягане. Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за Защитни покрития на Немската Асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

  • Без високи изисквания за подготовка на основата
  • Голямата дебелина на слоя и дифузионната устойчивост, комбинирани с много добри свойства на умокряне на повърхността и висока адхезия, предоставят висока граница на безопасност и отлична защита от корозия
  • Бързо първоначално изсъхване и пълно втвърдяване
  • Дебелослойно приложение
  • Много икономичен, поради високата покривност