Sika® Poxitar® F

Комбинация от епоксид и антраценово масло. Здраво и надеждно покритие за стомана и бетон

Устойчиво 2-компонентно покритие със слабо съдържание на разтворители, на основата на комбинация от епоксид и антраценово масло с минерални пълнители.
Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитни покрития на Немската асоциация на производители на бои
(VdL-RL 04).

След като изсъхне напълно Sika® Poxitar® F е:
  • Твърд и износоустойчив
  • Абразионо и ударо устойчив
  • Отлична устойчивост на вода и химикали

Sika® Poxitar® F може да влиза в контакт с вода веднага след нанасянето, но трябва да се има в предвид, че във водата могат да преминат разтворители, което да доведе до временното й замърсяване. Ето защо моменталния контакт на покритието с водата трябва да се случва само по изключение и след предварителна консултация с компетентните органи.