Sika® Unitherm® Platinum

НЕСЪДЪРЖАЩО РАЗТВОРИТЕЛИ, ДЕБЕЛОСЛОЙНО, 2-КОМПОНЕНТНО, НАБЪБВАЩО ПОЖАРОЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ, НА БАЗА МОДИФИЦИРАНА ЕПОКСИДНА СМОЛА, ЗА КОНСТРУКТИВНА СТОМАНА, ИЗЛОЖЕНА НА ВЪНШНИ ИЛИ ВЪТРЕШНИ УСЛОВИЯ

Sika® Unitherm® Platinum е несъдържащо разтворители, 2-комп., набъбващо, пожарозащитно покритие, със 100 % съдържание на сухо вечество, на основата на модифицирана епоксидна смола, за конструктивна стомана, изложена на външни и вътрешни условия. Използва се за осигуряване на най-висока степен на защита от корозия (до клас на корозия C5 с много висока дълготрайност съгласно БДС EN ISO 12944) и противопожарна защита (до R90).
Нанася се лесно със стандартно оборудване за безвъздушно пръскане, не изисква армиране, бързо втвърдява до много здраво и устойчиво на повреди покритие, даващо възможност за товарене и транспорт на стоманените елементи на следващия ден.
Без съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитни покрития на Немската асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

 • Не съдържа разтворители, 100 % на сухо вещество
 • Слаб мирис, без опасност от възпламеняване
 • Не съдържа халогени
 • Лесно нанасяне с еднокомпонентна машина за пръскане
 • Може да се нанася в един слой с дебелина на сухия филм до 4 mm, без допълнително армиране
 • Директно нанасяне върху струйно почистени стоманени повърхности
 • Бързо изсъхване - товарене и транспорт на следващия ден
 • Много устойчив - минимални щети при товарене, транспорт и монтаж, ниски разходи за възстановяване
 • Много устойчив на механични въздействия и повреди по време на експлоатация
 • Подходящ за малки и големи, комплексни стоманени профили
 • Много добър естетически вид
 • Дълъг експлоатационен живот
 • Очакван жизнен цикъл > 25 години
 • Отговаря на класификация Тип X (за външни условия), без нужда от грунд и финишен слой
 • Отлични показатели за защита от корозия съгласно БДС EN ISO 12944, клас на корозия C5 с много висока дълготрайност (като покривна система)
 • Съответства на изискванията за качество (степен 3) на DGNB