SikaCor®-6630 System

Универсално висококачествено покритие за стомана и галванизирана стомана, цветни метали, пластмаса и дърво

SikaCor®-6630 System се състои от: SikaCor®-6630 High Solid, SikaCor®-6630 High Solid EG, SikaCor®-6630 Primer и SikaCor®-6630 CU. SikaCor®-6630 High Solid е дебелослойно, втвърдяващо чрез окисление покритие с ниско съдържание на разтворители, на основата на модифицирана синтетична смола и активно действащи антикорозионни пигменти. Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитни покрития на Немската асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

  • Ниско съдържание на разтворители, лесно се нанася и щади природата
  • Отлична корозионна защита дори в химически агресивна атмосфера
  • Отлична адхезия към стомана, поцинковани повърхности, неръждаема стомана, мед, алуминий, твърдо PVC и дърво
  • Добра корозионна защита, дори и при ръчно почистена ръжда
  • Ограничено запазване на цветовия нюанс
  • Няма напукване, благодарение на уникалната комбинация от свързващи вещества