SikaCor® Aktivprimer Rapid

Грунд с активен антикорозионен пигмент за ръчно почистени от ръжда повърхности, ремонтно покритие, "sweep" бластиранни поцинковани повърхности, върху стомана, неръждаема стомана и алуминий

Бързосъхнещ, 1-компонентен грунд, съдържащ цинков фосфат, за корозионна защита, на основата на комбинация от синтетични смоли.
Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за Защитни покрития на Немската Асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

  • Ниско съдържание на разтворители, екологично безвреден
  • Съдържание на летливи органични съединения (VOC) < 350 g/l
  • Универсален грунд за 1-компонентни покрития и SikaCor® ZP Primer
  • Икономичен
  • Висококачествен
  • Бързосъхнещ