SikaCor® EG-1

Междинно епоксидно покритие с високо съдържание на сухо вещество

SikaCor® EG-1 е 2-компонентно, междинно покритие на основата на епоксидна смола, съдържащо слюден железен оксид (MIO). Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за Защитни покрития на Немската Асоци-
ация за индустриални бои (VdL-RL 04).

  • Отлична адхезия към горещо поцинкована стомана, пръскани грундове, съдържащи цинк, неръждаема стомана и алуминий
  • Нанасяне на слоеве с голяма дебелина (до 120 μm на слой)
  • Много висока защита от корозия
  • Твърдо-еластичен и твърд, нo не крехък
  • До голяма степен нечувствителен към ударни въздействия