SikaCor® EG Phosphat

ЦИНК-ФОСФАТЕН ЕПОКСИДЕН ГРУНД С ВИСОКО СЪДЪРЖАНИЕ НА СУХО ВЕЩЕСТВО

SikaCor® EG Phosphat е 2-компонентен грунд на епоксидна основа, съдържащ цинков фосфат.
Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитните покрития на Немската асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

В комбинация с 2-компонентни междинни епоксидни покрития и 2-компонентни PUR финишни покрития:
  • Отлична корозионна защита
  • Отлична химическа и атмосферна устойчивост и стабилност на цвета
  • Твърдо еластичен и твърд, но не крехък 
  • Нечувствителен към удър