SikaCor® EG Phosphat Rapid

Бързовтвърдяващ, цинк-фосфатен епоксиден грунд, с високо съдържание на сухо вещество

SikaCor® EG Phosphat Rapid е бързо втвърдяващ 2-компонентен грунд на епоксидна основа, съдържащ цинков фосфат. Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитните покрития на Немската асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

  • Отлична корозионна защита, дължаща се на активните антикорозионни пигменти
  • Може да се боядисва при ниски температури до -10 °C
  • Може да се припокрива след кратко време на изчакване
  • Дебелина на сухия филм до 120 μm за слой