SikaCor® Steel Protect VHS Rapid

Еднокомпонентно покритие за корозионна защита с ниско съдържание на разтворители на основата на синтетична смола.

SikaCor® Steel Protect VHS Rapid е универсален грунд и финишно покритие за метал. Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитни покрития на Немската асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

  • Много бързо спира да лепне и напълно изсъхва, дори и при ниски температури 
  • Може да се полага като еднослойна система в дебелина на сухия филм от 80 - 160 μm
  • Съдържание на VOC (ЛОС) около 320 g/l
  • Икономично