SikaCor® Zinc R

Цинково-епоксиден грунд за метал с ниско съдържание на разтворители

Ниско съдържание на разтворители съгласно Директивата за защитни покрития на Немската асоциация за индустриални бои (VdL-RL 04).

  • Отлична корозионна защита
  • Изключително висока механична якост
  • Изключително висока устойчивост на вода и конденз
  • Бързо съхнене и втвърдяване