Sikagard®-550 W Elastic

Защитно покритие за бетон със способност за премостване на пукнатини

Sikagard®-550 W Elastic Elastic е еднокомпонентно еласто-пластично защитно покритие на база втвърдяваща под действието на UV-лъчи акрилатна
дисперсия с отлична способност за премостване на пукнатини дори при температури под 0 °C.
Sikagard®-550 W Elastic отговаря на изискванията за защитни покрития на БДС EN 1504-2.

  • Премоства пукнатини дори при ниски температури (-20 °C)
  • Висока устойчивост на дифузията на CO2, намалява степента на карбонатизация
  • Паропропусклив, позволява на основата да диша
  • Много добра устойчивост на стареене
  • Безопасен за околната среда (не съдържа разтворители)
  • Ниска склонност към задържане на прах и замърсявания