Sika MonoTop®-412 N

СЪСТАВ ЗА ДЕБЕЛОСЛОЙНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОН, КЛАС R4

Sika MonoTop®-412 N е 1-компонентен, армиран с фибри, структурен ремонтен разтвор, с ниско степен на свиване, съдържащ микросилициев прах, който отговаря на изискванията на клас R4 на БДС EN 1504-3.

  • Клас R4 съгласно БДС EN 1504-3
  • Сулфатоустойчив
  • Ръчно и машинно нанасяне
  • Лесен за нанасяне
  • Нанасяне с дебелина до 50 mm в 1 слой
  • Много ниска степен на свиване / съсъхване
  • Не изисква свързващ грунд, дори и при ръчно нанасяне
  • Ниска пропускливост
  • Клас по реакция на огън A1