Индустрия

Индустриалните клиенти обикновено се нуждаят от големи количества от продуктите на Сика, специално адаптирани към техните изисквания (особено в областите залепване, уплътняване, укрепване, защита и шумозаглушаване). Сика предлага специализирани технологии насочени към автомобилостроенето, включително автобуси, камиони и вагони, но също и за сходни предназначения като облицовка или изграждане на ветрогенератори.

Сика е доставчик и партньор в развойната дейност на автомобилната индустрия. Освен това, продуктите на Сика от автомобилната линия предлагат експертни ремонтни решения. Целта на технологията е да предостави решения за подобрени конструктивни характеристики и повишен акустичен комфорт. Сика съдейства на клиентите в оптимизацията на производствения процес за постигане на икономии и по-добро качество.

На базата на редица водещи технологии Сика предлага индивидуализирани решения за производителите на търговски автомобили. Заедно с клиента Сика разработва нови системи за иновативен дизайн с цел повишаване на качеството и снижение на производствените разходи.

Продуктите на Сика се използват широко в корабостроенето и кораборемонтите, предоставяйки професионални решения в тези области. Продуктовата линия покрива всички изисквания относно подравняване, заливане, уплътняване, залепване и подови покрития и е одобрена от водещи сертифициращи институции.

Технологиите на Сика предоставят решения за различни промишлени приложения като иновативни лепящи технологии за автомобилостроенето, за индустриални производствени процеси, за залепване на сандвич панели и самозалепващи продукти. Сика съдейства на клиентите с комплексни решения, от избора на продукт до оптимизирани производствени процеси.

Автомобилни продукти, морски продукти и др. индустриални приложения:

Светослав Христов
Телефон: +359 88 806 2376Фасадни системи и дограми

Дилян Биков

Телефон: +359 88 943 76 74

 


Специализирани материали и лепила за полагане на паркети:

Валентин Марянов
Телефон: +359 88 563 6663