20/06/2023

Sika придоби водещия световен лидер в доставки на строителна химия MBCC Group. С поставен основен фокус върху иновация и устойчиво развитие, MBCC Group стои начело на задвижването на позитивните промени в строителната индустрия.
Обединявайки сили, Sika и MBCC Group създадоха работна сила от 33000 експерта и постигнаха нетни продажби от над 12 милиарда швейцарски франка

За затварянето на сделката и за оправяне на правните изисквания, Sika продава активите за химически добавки на MBCC Group в Англия, Америка, Канада, Европа, Австралия и Нова Зеландия на частната инвестиционна компания Cinven. Sika придобива целия останал бизнес на MBCC Group и разширява своето портфолио от продукти и решения за строителната индустрия, добавяйки широк спектър от иновативни, устойчиви и дигитални предложения за различните сектори, в това число сгради, инфраструктура, подземно строителство, ново строителство и реновиране. Главният офис на MBCC се намира в Манхайм Германия. Силните брандове на MBCC, като Master Builders Solutions, PCI, Thermotek, Wolman, Fire Protectors, Colorbiotics, Watson Bowman Acme, TPH и Nautec са добре известни и установени на пазара. Заедно със Sika, иновациите ще продължат да адресират предизвикателствата на устойчивото развитие в индустрията.

 

 

Sika и MBCC: Шампион в устойчивото развитие и иновациите в Строителната химия.

Заедно Sika и MBCC предоставят на своите клиенти още по-висока стойност и качество. Като мощни иноватори в индустрията за строителна химия, ние се допълваме всеки ден. Нашата амбиция винаги е насочена към хегемония на устойчивост и иновации, дефиниране на градовете на бъдещето посредством нашите водещи технологии. Заедно ние предоставяме силни и многопластови решения, комбинирайки най-доброто от двете компании, отговаряйки на практика на всички изисквания на клиента.

 

По-близо до клиентите от всякога. Новите дистрибуторски линии ще осигурят още по-широк обхват. В допълнение, клиентите ще имат достъп до нашия оптимизиран географски отпечатък с повече от 400 обекта. Какво означава това: къси разстояния до клиенти и несравнима гаранция в доставки. Накрая но не и на последно място, всичко това ще доведе до по-нисък въглероден отпечатък.

 

Имаме широк спектър от системни допълващи се продукти и технологии. Например в индустрията за вятърна енергия, заедно предлагаме комбинирани възможности в една поръчка за нашите клиенти: пример за това е Sika Power@ e серия от втвърдяващи лепила на епоксидна основа за монтирането на особено дълги роторни лопатки за вятърните турбини. Уникалните строителни разтвори за вятърни турбини на MBCC се използват в същия сегмент, напр. серията от високоякостни, изключително дълготрайни и устойчиви на умора строителниразтвори, които са разработени специално да отговарят на изискванията за монтаж или ремонт на вятърни турбини на суша или в морски условия.

Положителни промени в строителството: Постиженията на MBCC Group

През последните няколко години, MBCC Group, имаше значителни постижения в следването на своята мисия за създаване на устойчива и издръжлива строителна среда. Тук ще изложим някои от въпросните постижения:

 

Член на глобалния договор на ООН (UNGC)MBCC е член на UNGC и е обвързана с десетте принципа, включително този касаещ човешките права, опазването на околната среда, условията на труда и поставяне на край на корупцията. MBCC също допринася за шест от общите цели за устойчиво развитие.

 

Стратегия за устойчиво развитие

Настоящата стратегия се формира около четири стълба – Устойчиви продукти, климат и околна среда, служители, почтен бизнес – и откроява отдадеността към редуциране на влиянието на социума и средата, насърчавайки в същия момент устойчивите практики в строителната индустрия. Това съвпада напълно със сегашната стратегия за устойчиво развитие на Sika и ще се припокрие със Sika’s Way to Net Zero, - постигане на нулеви въглеродни емисии във всички наши операции и дейности до 2050г. Разработвайки и прокарвайки устойчиви практики, заедно можем да направим един смислен принос към редуцирането на въглеродни емисии в строителния сектор и до положим началото на едно по-устойчиво бъдеще.Инвестиции в научна дейност и разработване R&D (по-добре само така да остане - R&D)Непрекъснато инвестираме в този вид дейност, с фокус към разработването на нови продукти и решения, които са по-устойчиви тъй като спомагат опазването на природните ресурси (напр. рециклируеми материали), увеличават дълготрайността и спомагат за възможността за ремонтна дейност и качествено строителство. Компанията бележи ръст в инвестициите за дигитализация и автоматизация, осигурявайки подобряване на ефикасността и редуциране на отпадъците от строителни дейности.Световно отбелязване на усилията касаещи устойчиво развитиеПрез 2023 година, MBCC бива отбелязана като ESG индустриална компания с водещ рейтинг от Morningstar Sustainalytics, световен лидер в предоставянето на висококачествени, аналитични, екологични, социални и управленски (ESG) рейтинги/оценки.

Технологични акценти на MBCC в строителната химия

MBCC Group активно развиват технология за подобряване на своите операции, продукти и услуги. Някои от най-актуалните акценти включват:

Бетонови добавки: Световна строителна икона

Клиентите по света, ни отдават доверие за предоставяне на най-нови технологии. Използвайки технологии от последно поколение и приспособявайки ги към местните условия, понякога успяваме да направим от невъзможното – възможно. Поставяйки като наш обект Burj Khalifa, държим рекорда за най-висока сграда в света. За постигане на този рекорд, конструкцията на сградата трябваше да отговаря на най-стриктните критерий относно проектиране и дълготрайност. Едно уникално предизвикателство беше осигуряването на изпомпването на бетоновата смес за конструктивното ядро на сградата, от големи височини и в екстремни климатични условия (температури между +100C и +500C. Широкият ни спектър от добавки за редуциране на водното съдържание се справи с това предизвикателство, правейки възможно изпомпването на бетон, без прекъсване на височина до 600m. Burj Khalifa предефинира какво е възможно и какво не е при проектирането и изпълнението на небостъргачи. Днес сградата служи, като световна икона за бъдещите градски центрове и световното движение към компактни градски зони.

 

Възможности за работа

В днешния свят всичко се свежда до разкритост, съдействие и взаимодействие. Интернет мрежите са мост за иновативни идеи, нови пазари и ново осмисляне върху значението на думата сътрудничество. Експертите няма да бъдат единствените генератори на нови идеи в близкото бъдеще. Успехът и удовлетворяващата работна етика се раждат при многопластов, спокоен контакт и работен обмен, по всички нива на една организация. Ние ценим сплотената работна структура и интеграцията на експертиза от всички дисциплини. Нашите служители са нашия общ ключ към успеха.