Ограничения на достъпа

Информацията в този уебсайт не е предназначена за използване в коя да е страна или юрисдикция или от лица, когато нейното използване представлява нарушение на закона. Ако това се отнася до вас, нямате право на достъп или използване на информацията от този уебсайт.

 

Условия на използване

Моля прочетете тези условия ("Условия на използване") внимателно, тъй като те се отнасят до вашия достъп до, и/или използване на този уебсайт. С отварянето на този уебсайт и коя да е негова страница, вие декларирате вашето съгласие с настоящите Условия на използване. Ако не сте съгласни с тези Условия на използване, моля не отваряйте този уебсайт. Настоящите Условия на използване подлежат на промяна по всяко време.

Този уебсайт е собственост и се управлява от Сика България ЕООД („Компанията“),  дружество, учредено в България  и контролирано от Sika AG. Този уебсайт и Условията на използване се подчиняват на швейцарските закони.

1. Общи условия за отказ от отговорност

Материалите и информацията на този уебсайт са предоставени без гаранции от какъвто и да е характер, изразени или подразбиращи се. Всички гаранции, включително,но не само, подразбиращи се за продаваемост и годност за определена цел , се отхвърлят. Не се правят декларации и не се дават гаранции относно съдържанието, функционалността, връзките или комуникациите, включително декларации или гаранции за дефекти или грешки или поправки на същите, прекъсвания на комуникациите или загуба на данни, или за липсата на вируси или други вредни компоненти.

Компанията и нейните поделения не носят никаква отговорност към трети страни за загуби или щети, включително преки, косвени, специални, случайни или резултатни щети, произтичащи от или във връзка с достъпа до или използването на, или невъзможността за достъп до или използване на този уебсайт или коя да е от неговите функции или характеристики, включително във връзка с преглеждане или сваляне на информация, данни, текст, изображения или друг материал, достъпен чрез този уебсайт или друг уебсайт свързан към него.

Потребителят на уебсайта е отговорен за оценката на точността, пълнотата, надеждността и полезността на представените становища, услуги или друга информация. Цялата информация на този уебсайт се предоставя при условието, че няма да бъде тълкувана или използвана като законов, счетоводен, данъчен, финансов или друг професионален съвет, или като съвет относно специфични факти или въпроси. Съответно, не поемаме никаква отговорност за използването или злоупотребата с тази информация. Потребителите на този уебсайт са длъжни да се консултират с професионалните си съветници относно своите лични обстоятелства.

2. Не е оферта

Нищо на този уебсайт не може да се тълкува като предложение, оферта, съвет, препоръка или друга услуга за придобиване или продажба на инвестиции или за включване в други инвестиции или сделки. За информация относно конкретен продукт и/или страна, моля посетете съответния уебсайт.

3. Интелектуална собственост

Освен където е указано друго, цялата информация, текст, графични изображения, характеристики или функции и разположение (включително "почувствай и виж"), съдържащи се на този уебсайт са изключителна собственост на Компанията и не могат да бъдат копирани или разпространявани, изцяло или частично, без изричното писмено съгласие на Компанията.

Можете, обаче, да изтеглите или отпечатате страници от този уебсайт за лична, не-търговска употреба, при условие, че не изтривате обозначенията за авторски права.

4. Връзки

Връзките от този сайт към други уебсайтове се предоставят само за ваша информация и удобство.

Компанията не поема отговорност за уебсайтове, свързани с този уебсайт, както и за тяхното съдържание и действие. Компанията не проверява и не контролира тези връзки. Някои уебсайтове може да се намират извън вашата страна и да са подчинени на различни правила.

Връзка от този уебсайт към друг уебсайт (или връзка от друг уебсайт към този уебсайт) не представлява препоръка, потвърждение, одобрение, реклама, оферта или предложение по отношение на съответния уебсайт, неговото съдържание или продуктите и услугите, рекламирани или разпространявани чрез него. Компанията счита, че връзките, които осигурява към други публично достъпни уебсайтове, групи новини и други източници за законно разрешение и съответстват на общите очаквания на хората, използващи Интернет.
Без писменото съгласие на Компанията никое лице или уебсайт не може да създава връзка към този сайт, независимо дали към основната му страница или вътрешните страници.

5. Политика на поверителност

Компанията е предприела разумни предпазни мерки за защита на цялата информация, получена от онлайн посетители, срещу неупълномощен достъп и използване и периодично преразглежда мерките за сигурност.

Не изпращайте конфиденциална или лична информация до Компанията чрез уебсайта. Не се създават конфиденциални взаимоотношения между вас и Компанията чрез предаване на информация към Компанията. Всяка информация, получена от Компанията чрез уебсайта, освен вашите лични идентификационни данни, се счита за не-поверителна. За обработването на личните Ви данни при посещение на Сайта, моля, вижте нашата Декларация за поверителност, която можете да намерите на следния адрес: https://bgr.sika.com/bg/website-privacy-notice.html

6. Контрол

Компанията не е задължена да контролира предавания (съобщения) към или чрез този уебсайт или който и да е друг уебсайт, свързан към този уебсайт. Компанията, обаче, си запазва правото на контрол на същите, включително на чат-форуми или др. подобни. Вие приемате, че по отношение такава информация не съществуват никакви задължения и че а предаването или изпращането на такава информация между вас и Компанията не се създават поверителни или договорни или други отношения.

7. Поведение на потребителя

При достъп до, или използване на коя да е част от този уебсайт, вие нямате право да:

Публикувате или предавате незаконна, заплашителна, обидна, клеветническа, нецензурна, порнографска, скверна или по друг начин осъдителна информация от какъвто и да е характер, включително, но не само, съобщения, представляващи или стимулиращи поведение, което представлява криминално престъпление, води до гражданска отговорност или по друг начин нарушава национални или международни закони;

Публикувате или предавате информация или софтуер, които съдържат вируси, червеи, троянски коне или други вредни компоненти;

Се намесвате във функционирането на този уебсайт или да ограничавате или възпрепятствате използването на този уебсайт от други потребители;

Обявявате, публикувате, предавате, възпроизвеждате, разпространявате или експлоатирате информация, софтуер или други материали, получени чрез този уебсайт за търговски цели без предварителното писмено съгласие на Компанията.

Внимание

Всеки опит на лица за повреждане на този уебсайт или възпрепятстване на неговата дейност може да представлява нарушение на наказателните или граждански закони. Компанията си запазва правото на искове за щети от такива лица в пълния размер, установен от закона.

8. Приложимо право и юрисдикция, местни законови разпоредби, актуализации, други

Този уебсайт и тези Условия на използване следва да се тълкуват, прилагат и изпълняват съгласно материалните закони на Швейцария без упоменаване на принципите на конфликти на законите. Мястото на юрисдикция е Цюрих Швейцария.

Компанията не дава гаранция, че информацията, материалите или функциите/характеристиките са подходящи за използване под друга юрисдикция. Уебсайтът не е насочен към лице, намиращо се под юрисдикция, съгласно която (поради националността, местожителството, гражданството или др. на лицето) публикуването или достъпността на уебсайта и неговото съдържание противоречи на местните закони или разпоредби. Лицата, за които важат такива ограничения или забрани, не трябва да влизат в този уебсайт. Чрез достъпа до или използването на този уебсайт, вие правите това по своя собствена инициатива и сте единствено отговорни за спазването на местните закони и разпоредби.

Актуализации и модификации на настоящите Условия на използване могат да бъдат правени по всяко време. Проверявайте настоящите Условия на използване всеки път преди да влезете в и/или използвате този уебсайт.

9. Бисквитки (Cookies)

Този уебсайт разчита на услугите, предоставяни чрез Google Analytics. Google Analytics е инструмент, който помага за измерване на взаимодействието на потребителите със съдържанието на уебсайтове. Когато потребителят навигира между уеб страници, Google Analytics предоставя на собствениците на сайта Java Script маркери (библиотеки) за да записват информация за страницата, която потребителят е видял, например URL адреса на страницата. JavaScript библиотеките на Google Analytics използват HTTP "бисквитки", за да "запомнят" какво е направил потребител на предишни страници / взаимодействия с уебсайта. Google Analytics използва предимно "собствени бисквитки" (first-party cookies), за да докладва за взаимодействието на потребителите на уебсайтовете на Sika. Тези "бисквитки" се използват за съхраняване на информация, която не позволява лична идентификация. Браузърите не споделят "собствени бисквитки“ извън домейна.За допълнителни детайли моля разгледайте нашата политика за „бисквитките“https://bgr.sika.com/bg/cookies-policy.html

Последно обновяване: Март 2023