УПЛЪТНЯВАНЕ И ЗАПЪЛВАНЕ НА ФУГИ
Въпреки, че е малка част от една сграда, фугоуплътняването има ключово значение за функционалността и издръжливостта на фасадата. Целта на фугоуплътняването е да се предотврати преминаването на въздух, вода, химикали, дим и др., за да се осигури топло- и шумоизолация, както и да се подобри външния вид на цялата конструкция. Фугоуплътняването става все по-важен елемент, при постигането на по-добри енергийни показатели на дадена сграда.