Изтеглете данните за безопасност за продукти от всички продуктови пазари на Sika

Antisol E
Material Safety Data Sheet PDF - 146 KB (bg)
Antisol E
Защитен слой против преждевременно изпарение на вода
Plastiment BV-40
Material Safety Data Sheet PDF - 167 KB (bg)
Plastiment BV-40
Пластификатор за бетон
SIkadur-42 HE комп.А
Material Safety Data Sheet PDF - 183 KB (bg)
SIkadur-42 HE комп.А
3-компонентна, високоякостна замонолитваща система на база епоксидна смола
SIkadur-42 HE комп.В
Material Safety Data Sheet PDF - 178 KB (bg)
SIkadur-42 HE комп.В
3-компонентна, високоякостна замонолитваща система на база епоксидна смола
SIkadur-42 HE комп.С
Material Safety Data Sheet PDF - 165 KB (bg)
SIkadur-42 HE комп.С
3-компонентна, високоякостна замонолитваща система на база епоксидна смола
Sanisil
Material Safety Data Sheet PDF - 159 KB (bg)
Sanisil
Ацетокси силиконов уплътнител за санитарни приложения
Sarnafil FPO Membranes
Material Safety Data Sheet PDF - 153 KB (bg)
Sarnafil FPO Membranes
Полимерни хидроизолационни мембрани
Separol N
Material Safety Data Sheet PDF - 148 KB (bg)
Separol N
Разделително кофражно масло
Sigunit-L53 AF
Material Safety Data Sheet PDF - 161 KB (bg)
Sigunit-L53 AF
Безалкална добавка за пръскан бетон
Sika AnchorFix-1 комп.A
Material Safety Data Sheet PDF - 179 KB (bg)
Sika AnchorFix-1 комп.A
Бързовтвърдяващо анкериращо лепило
Sika AnchorFix-1_комп.В
Material Safety Data Sheet PDF - 177 KB (bg)
Sika AnchorFix-1_комп.В
Бързовтвърдяващо анкериращо лепило
Sika Boom-S
Material Safety Data Sheet PDF - 215 KB (bg)
Sika Boom-S
Еднокомпонентна експандираща пяна за фиксиране, запълване и изолиране
Sika CarboDur / Sika CarboShear
Material Safety Data Sheet PDF - 149 KB (bg)
Sika CarboDur / Sika CarboShear
Ламели от въглеродни нишки за конструктивно усилване
Sika Ceram-113
Material Safety Data Sheet PDF - 169 KB (bg)
Sika Ceram-113
Висококачествено циментово лепило за подови и стенни керамични плочки, за вътрешна и външна употреба, без свличане по вертикални повърхности и с разширено отворено време за работа. Клас C1TE съгласно EN 12004.
Sika Igasol-101
Material Safety Data Sheet PDF - 150 KB (bg)
Sika Igasol-101
Еднокомпонентно, гъвкаво, несъдържащо разтворители покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия
Sika Igolflex-101
Material Safety Data Sheet PDF - 151 KB (bg)
Sika Igolflex-101
Еднокомпонентно, дебелослойно, несъдържащо разтворители, гъвкаво покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия
Sika Igolflex-201 комп.А
Material Safety Data Sheet PDF - 158 KB (bg)
Sika Igolflex-201 комп.А
Двукомпонентно, дебелослойно, несъдържащо разтворители, армирано с фибри покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия
Sika Igolflex-201 комп.В
Material Safety Data Sheet PDF - 169 KB (bg)
Sika Igolflex-201 комп.В
Двукомпонентно, дебелослойно, несъдържащо разтворители, армирано с фибри покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия
Sika Igolflex-P01
Material Safety Data Sheet PDF - 151 KB (bg)
Sika Igolflex-P01
Еднокомпонентен емулсионен грунд за битумни покрития, несъдържащ разтворител
Sika Injection-101-RC комп.А
Material Safety Data Sheet PDF - 161 KB (bg)
Sika Injection-101-RC комп.А
Еластична полиуретанова инжекционна пяна за временна хидроизолация
Зареждане . . . . .