Бъдещият успех на Sika не зависи само от преследването на правилната стратегия, но също толкова се основава на доверието и всеотдайността на всички служители. Пътуването на Sika до световно лидерство се основава на предприемаческата философия на компанията и на Духът на Сика.

Нашите Ценности & Принципи

Духът на Сика е синоним на силния набор от ценности и принципи, които съставляват ДНК на компанията. Пет принципа на управление изразяват корпоративната култура и са в основата на бъдещия успех:

  1. Клиентът на първо място
  2. Смелост за иновации
  3. Устойчивост и Почтеност
  4. Делегиране и Уважение
  5. Управление на резултатите
 

Клиентът на първо място

Сика е посветена да осигурява и поддържа най-високи стандарти за качество със своите продукти и услуги. Ангажиментът към иновациите дава възможност на Сика не само да задоволи настоящите нужди, но и да предвиди бъдещите очаквания. Всички решения на Сика са проектирани с цел успех на клиентите и да изграждат дълготрайни и взаимноизгодни взаимоотношения, а не да се фокусират върху краткосрочния бизнес. Това отношение се подчертава от корпоративния девиз: Градим доверие. Сика е горда и благодарна, че ангажиментът й да изпълнява обещанията на марката всеки ден доведе триъгълника на Сика, 100-годишния визуален символ, да стане синоним на производителност, качество, надеждност и обслужване по целия свят.

 

Снимка: Дългогодишната история на Сика в иновациите доведе до небивал успех да стане признат световен лидер в областта на технологиите на много пазари

Смелост за иновации

Успехът и репутацията на Сика се основават на дълготрайната й традиция в иновациите. Съответно ядрото на бизнеса е управлението на иновациите и фокусирането върху разработването на качествени продукти и най-добрите решения за клиентите. Сика институционализира процеса на създаване на продукти със силния си фокус върху последователно разработване на нови продукти, системи и решения за свързване, запечатване, подсилване, укрепване и защита на определените целеви пазари. Инвестирайки в утвърдените технологични центрове и лаборатории на Сика по целия свят, компанията печели от световна мрежа от партньори, доставчици и учени, като същевременно изпълнява обещанието си да бъде близо до клиентите навсякъде.

Устойчивост & Почтеност

Сика избира дългосрочна перспектива за развитието на бизнеса и действа с уважение и отговорност към своите клиенти, заинтересовани страни и служители. Сика работи със силен акцент върху безопасността, качеството, околната среда, справедливото отношение, социалното участие, отговорния растеж и създаването на стойност.

Устойчивостта е ключов компонент от иновационния стремеж на компанията. За сгради, както и за промишлени приложения Сика има за цел да увеличи трайността и да подобри както енергийната, така и материалната ефективност. Компанията продължава да полага всички усилия да допринесе за намаляване на потреблението на ресурси както в рамките на компанията, така и за своите партньори, които се доверяват на продуктите на Сика. Дейностите и напредъкът на Сика са организирани по инициативата за глобално отчитане.

Kids at Project Inspire Tanzania
Снимка: Сика Танзания подкрепя инициатива, която има за цел да отвори възможности за кариера на по-младите поколения.

През всичкото това Сика поставя на първо място безопасността. Благополучието и здравето на служителите и партньорите са предпоставка за успеха на Сика. Създаването на безопасна работна среда винаги е основен приоритет.

Сика засилва социалния и икономически напредък във всички страни и общности, в които работи. Сика активно подкрепя социални проекти в местните общности. Като член на Глобалния договор на ООН, компанията се ангажира с глобалното устойчиво развитие.

Сика не прави компромиси с почтеността и прилага високи етични стандарти в работата си. „Кодексът на поведение“ на Сика определя стандартите и правилата за поведение за компанията и всички нейни служители.

Employees from Sika Chile
Снимка: Сика Чили, Отдел Строителство

Делегиране & Уважение

Сика вярва в компетентността и предприемаческия дух на своите служители и насърчава доверчиви и уважителни работни отношения и не упражнява авторитет по чисто формални начини. Служителите на Сика с удоволствие работят в тясно партньорство помежду си, с клиентите, доставчиците и заинтересованите страни.

Работният климат е един от стремежите и вдъхновението. Сика дава възможност на своите хора да разработват и предлагат нови идеи като делегира решения и отговорности до нивото на компетентност.

Сика има за цел да внедри организационните звена възможно най-децентрализирано и да създаде плоски организации с широк обхват на контрол. Обучението и развитието на служителите се отдава с висок приоритет. Сика има за цел да разработи лидерите си за утре и се фокусира върху вътрешни кандидати за повишение.

 

Управление на резултатите

Сика се стреми към успех и се гордее с това, че непрекъснато постига изключителни резултати и превъзхожда своите пазари. Компанията преследва визията и целите с постоянство и дългосрочна гледна точка.

Сика вярва в индивидуалните отговорности. Функциите и проектите ще бъдат ясно определени. Цялостната отговорност за печалбата и загубата е на генералния мениджър. Сика има прозрачни показатели за финансово представяне следвайки определената стратегия. Оценката на резултатите се основава на пазарен дял, растеж на продажбите, рентабилност и капиталова ефективност.