Sika - това е специализирана химическа компания, която заема лидерска позиция в разработването и производството на системи и продукти за лепене, уплътняване, обезшумяване, усилване и защита в сектора на строителството и автомобилната промишленост. Sika активно работи на следващите седем целеви пазари.

Target Market Concrete

Бетони

Sika разработва и продава пълна гама от смеси и добавки за използване в производството на бетон, цимент и строителни разтвори. Тези продукти повишават специфичните свойства на свежия или втвърдения бетон, като обработваемост, водоустойчивост, издръжливост, носеща способност или ранна и крайна якост. Търсенето на смеси и добавки понастоящем се увеличава, особено поради повишените оперативни изисквания към бетона и циментовите смеси, особено в градските райони и при изграждането на инфраструктура. Освен това все по-широкото използване на алтернативни циментови материали в цимента, сухите смеси и следователно в бетона води до нарастваща нужда от добавки.

Хидроизолации

Системните решения за хидроизолация на Sika покриват пълния набор от технологии, използвани за подземна и надземна хидроизолация: гъвкави мембранни системи, течни мембрани, хидроизолационни добавки за строителни разтвори, уплътнители на фуги, хидроизолационни смеси, инжекционни разтвори и покрития. Ключови пазарни сегменти включват мазета, подземни гаражи, тунели и всички видове водосбори съоръжения (например, резервоари, басейни за съхранение и цистерни за съхранение). Хидроизолационните системи са изправени пред все по-строги изисквания по отношение на устойчивостта, лекотата на приложение и управлението на общите разходи. Затова изборът на подходящи хидроизолационните системи в съответствие с нуждите и изискванията на собствениците, както и обработка на специфични детайли, свързани с проекта, е ключов фактор за дълготрайни и водоустойчиви конструкции.

Waterproofing solutions for tunnels
Target Market Roofing

Покривни системи

Sika предлага пълна гама от еднослойни и сглобяеми плоски покривни системи, включващи както гъвкави листови и течни мембрани, така и топлоизолация и различни покривни аксесоари. Повече от 50-годишна история документира, че покривните решения на Sika са изключителни изпълнители, надеждни, устойчиви и дълготрайни. Търсенето в този сегмент се обуславя от необходимостта от екологични, енергоспестяващи решения като зелени покривни системи, хладни покриви и слънчеви покриви, които едновременно спомагат за намаляване на емисиите на CO2. Докато проектите за обновяване продължават да придобиват значение на развитите пазари, развиващите се пазари се насочват към по-висококачествени покривни решения за нови строителни конструкции.

Подови системи

Решенията на Sika за подови настилки са базирани на синтетични смоли и циментови системи за промишлени и търговски сгради, например фармацевтични и хранителни предприятия, обществени сгради като образователни и здравни заведения, паркинги и частни жилищни имоти. Всеки пазарен сегмент е подчинен на своите специфични изисквания по отношение на механичните свойства, правилата за безопасност (например устойчивост на приплъзване), антистатични характеристики и химическа устойчивост или пожароустойчивост. Тенденциите на пазара на подови настилки са продиктувани от нарастващото значение на правилата за безопасност и опазване на околната среда, както и персонализирани технически изисквания. Големият обем на проекти за преустройство и преобразуване на сгради в наши дни увеличи важността на ефективни решения за обновяване на съществуващите системи за подови настилки.

Target Market Flooring
Target Market Sealing & Bonding

Фугоуплътняване & Лепене

Sika предлага широка гама от високоефективни и издръжливи уплътнители, ленти, пяни и еластични лепила за облицовка на сградата, за вътрешно довършване и за изграждане на инфраструктура. Типичните приложения включват запечатване на движещи се фуги между фасадни елементи, за да се направят сградите устойчиви на атмосферни влияния, залепване на дървени подове за намаляване на шума или запечатване на фуги в летищни перони. Нарастващото търсене на този пазар се подхранва от нарастващата осведоменост за значението на високоефективните уплътнители за цялостната дълготрайност и енергийна ефективност на сградите, нарастващата урбанизация, включително по-големия обем проекти за високи сгради, и постоянната подмяна на системите с механично закрепване с такива чрез залепване благодарение на по-добрите показатели.

Възстановяване и конструктивно усилване

Този сегмент съдържа бетонни решения за защита и ремонт, например ремонтни разтвори, защитни покрития, циментови смеси и структурни укрепващи системи. Той също така включва продукти за вътрешно довършване, като изравняващи смеси, лепила за плочки и фуги за плочки, както и фасадни разтвори за външна употреба. Sika предоставя технологии за целия жизнен цикъл на търговски сгради, жилищни имоти и инфраструктурни конструкции. Особено на развитите пазари много структури са на десетилетия и трябва да бъдат ремонтирани. Настоящото увеличение на търсенето се дължи на нарастващия обем проекти за възстановяване на инфраструктурата в транспортния, водния и енергийния сектор. Глобалната тенденция на урбанизация и нарастващата нужда от обновяване на развитите пазари също стимулират търсенето.

refurbishment target market
Target Market Building Finishing

Довършителни работи

Този сегмент е съсредоточен върху жилищни и търговски сгради, за които Sika предлага един от най-изчерпателните комплекти решения, посветени на поставяне на плочки, фасадна защита и декорация, както и вътрешно довършване на стени. По-специално с лепила за плочки и фуги за плочки, както и системи за хидроизолация под плочки и намаляване на звука. Предложението на Sika включва също продукти за външни и вътрешни стени, като продукти за изравняване на стени, декоративни облицовки за стени и фасадни външни изолационни довършителни системи (EIFS). Световната тенденция на урбанизация и нарастващата нужда от подобряване на дома допълнително подхранват пазара. Чрез солидно присъствие в бързо развиващите се канали за дистрибуция, обслужване на отделни изпълнители и обширното си портфолио от допълнителни технологии за фасадни стени от мазето до покрива, Sika отговаря на нарастващото търсене на качество, комфорт, естетика и екологично чисти решения.

Промишлено производство

Пазарите, обслужвани от Sika, включват сглобяване на автомобили и търговски превозни средства (конструктивно залепване, директно остъкляване, акустични системи, усилващи системи), автомобилен след продажбен пазар (подмяна на стъкло на автомобили, ремонт на каросерия на автомобили), морски съдове, промишлено ламиниране, възобновяеми енергийни източници (слънчева и вятърна) и фасаден инженеринг (конструктивно остъкляване, уплътняване на изолационни стъклени елементи). Sika е технологичен лидер в областта на еластичното свързване, структурните лепила, уплътнителите, усилващите и акустични приложения - обслужващи водещите световни производители в света. Клиентите разчитат на решенията на Sika, за да подобрят производителността и издръжливостта на продукта, като същевременно оптимизират ефективността на производството. Например решенията на Sika са насочени към основните мега тенденции в дизайна на превозните средства, водещи до по-леки, по-силни, по-безопасни, по-тихи и по-ефективни превозни средства, докато бързата обработка на материалите и съвместимостта с автоматизацията оптимизират производителността.

industry target market