Икономическо измерение

Team Work

Финансовата стабилност и дългосрочната рентабилност гарантират, че Sika остава надежден и добавящ стойност партньор за всички свои заинтересовани страни, сега и в бъдеще, a те представляват важни крайъгълни камъни за поддържане на глобалното технологично лидерство и навлизане на пазара, от проектиране и строителство, до обновяване. Чрез оценяване на икономическите въздействия, рискове и възможности, произтичащи от инвестиции в активи и иновации, Sika се стреми да се съсредоточи върху най-обещаващите възможности, които осигуряват оптимизирана стойност за своите клиенти под формата на трайни решения и създават възвръщаемост, която е от полза за акционерите.

Освен това икономическото здраве позволява на Sika да споделя създадената стойност с различните заинтересовани страни, да бъде надежден работодател, привлекателна възможност за дългосрочно инвестиране, отговорен данъкоплатец и добър корпоративен гражданин, помагайки на общностите да процъфтяват. В крайна сметка създаването на икономическа стойност едновременно спомага за подобряване на икономическите, екологичните и социалните условия на Sika и неговите заинтересовани страни, и следователно е аспект от голямо значение.

Екологично измерение

Sika поддържа силен акцент върху безопасността, качеството, отговорния растеж и създаването на стойност по време на всички бизнес дейности. Sika делегира отговорността за спазването на околната среда на действащите дъщерни дружества. Всички те поддържат система за управление в съответствие с ISO 14001, която включва законово съответствие и механизъм за осигуряване на съответствие с вътрешен и външен контрол.

Социално измерение

Social Responsibility

Социална отговорност

Социалните, икономическите и екологичните въпроси са тясно взаимосвързани, а социалната отговорност е необходим компонент на успеха. Имайки предвид задълженията си, Sika активно участва в проекти за устойчиво и хуманитарно развитие, като член на международни организации, или директно на място. Социалното участие на Sika обхваща и спонсорството на организации и инициативи в областта на науката, културата и спорта.

Library Project China

Ангажиране на общността

Sika иска да поддържа местните общности, за да помогне на хората да си помогнат. Сферите на дейност са:

  • сгради и инфраструктура за социални и екологични проекти или
  • образование, за предпочитане във връзка със строителни професии или
  • екологични водни проекти, които косвено се свързват с областта на хидроизолационните дейности на Sika


Основните цели, наред с други, са подпомагане на общностите в развитието на инфраструктурата за социални проекти, насърчаване на обученията в строителни професии и търговия и предоставяне на спешна помощ на засегнатите от бедствия региони.