Sika е доказан и надежден партньор на цялата строителна индустрия. В световен мащаб ние предоставяме на нашите клиенти много повече от просто най-доброто от света на строителството и технически доказани бетонни материали за ремонт. Ние също така подпомагаме и добавяме стойност за нашите клиенти, като предоставяме много повече услуги за поддръжка на нашите продукти и техните съоръжения.

Продажби и поддръжка за продажби

 • Квалифицирани продажби водени от Sika
 • Международни референции
 • Конкурентни решения за нуждите на клиентите
 • Репутация за качество и ангажираност към властите

Дизайн и спецификация на проекта

 • Технически преглед и съдействие
 • Цялостни системи
 • Спецификации на проекта
 • Стойностно инженерство и алтернативни решения на Sika
 • Стандарти и спазване на гаранцията 

 

Планиране и подготовка

 • Прогнози за материалите и планиране на доставките
 • Уникални решения на Sika за специални условия на работа на съоръжението
 • Обучение за полагане
 • Проверка на място, изпитване и поддръжка за тестване
 • Поддръжка чрез референтно приложение 
Sika engineer supports contractors on a construction site
Team Sika Pakistan

Изпълнение На Място

 • Подходящи за апликатора продукти
 • Доказани продукти и техники на приложение
 • Поддръжка от техник

Качество и изпълнение на проекта

 • Постоянно качество на продукта
 • Гаранция за системите на Сика

Допълнителен и бъдещ бизнес

 • Съвместни маркетингови дейности
 • Възможности за кръстосани продажби от Sika
 • Казуси на Sika

Нека да изградим нещо заедно