Сика България ЕООД

Сика България ЕООД e създадена през 2002 г. като 86-то дъщерно дружество на Сика АГ, Швейцария.

Във фирмата работят над 30 висококвалифицирани специалисти, готови да Ви консултират по търговски и технически проблеми, свързани с предлаганите продукти за строителство, автомобилостроене, корабостроене и т.н.

Това, към което се стремим в „Сика България” е да бъдем още по-конкурентноспособни, предлагайки иновативни продукти и системи, пълно техническо обслужване и подкрепа на нашите партньори и клиенти с фокус към инфраструктурните проекти, хидротехнически съоръжения, обекти в енергетиката, както и строителството на логистични центрове и производствени мощности.

Сика България ЕООД

бул. ,,Ботевградско шосе“ 247
п.к. 1517, ж.к. Левски В, София
България

Телефон:
+359 2 942 45 90  

E-mail:
[email protected]