11/04/2023

Sikalastic - 685 е течна, битумна мембрана на водна основа, за хидроизолиране на покриви. Нейната висока еластичност, химическа и UV-устойчивост осигуряват дълготрайно хидроизолационно решение.

Sikalastic-685

Продуктът може да се използва за плоски и наклонени  открити покривни конструкции, балкони и тераси, улуци, корита, резервоари, бордове, уплътняване на фуги и други ( вижте Листа с технически данни на продукта).

Sikalastic – 685 има добро сцепление върху много видове основи – тухлена зидария, циментови замазки, бетон, метали, дърво, глазирани и неглазирани керамика, гипс и гипсокартон, полистирен и др.

Важно е да се отбележи, че Sikalastic - 685 не е подходящ при контакт с питейна вода, както и при наличие на водно налягане ( потапяне под вода).

Характеристики и предимства

ключова визия SikaCeram 215
  • Готов за употреба и лесен за нанасяне
  • Добра способност за премостване на пукнатини
  • Нанасяне "мокро върху мокро"
  • Пълно залепване, за предотвратяване на водно проникване под мембраната

 

 

 

Пластмасови кофa от 5 kg. Имате избор между сив, черен и кафяв цвят.

Начин на употреба

схема

Преди нанасяне на продукта, основата трябва да бъде правилно подготвена. В зависимост от вида на основата това включва различни методи на почистване, а в случай на необходимост и на възстановяване. За допълнителна информация вижте Листа с технически данни на продукта.

 

При нанасяне на продукта първо се обработват детайлите, напр. ъгли, бордове, фуги и др., които задължително трябва да бъдат армирани с полиестерна тъкан, напр. Sika® Igolflex® F-05, след което материала се разнася равномерно върху цялата основа с четка, валяк или маламашка.

 

Полагането на армировка е силно препоръчително, особено при големи площи, зони с голямо движение, нееднородни основи, наличие на пукнатини и др. Армиращата тъкан се вгражда в първия основен хидроизолационен слой.

 

Вторият слой се нанася след около 24 часа в зависимост от атмосферните условия. Спазвайте времената на изчакване между отделните слоеве. За допълнителна информация вижте Листа с технически данни на продукта.