Sikalastic® Fleece-120

Sikalastic® Fleece-120 се използва за армиране на течни хидроизолационни мембрани Sikalastic®, за оформяне на покривни детайли и всички предвидени приложения съгласно ETAG-005.

Sikalastic® Fleece-120 е полиестернo платно, което се използва за армиране на системите с течно нанасяни мембрани Sikalastic®.

  • Осигурява правилната дебелина на основното покритие
  • Повишава на свойствата на системата за премостване на пукнатини
  • Повишава механичните показатели на системата