Sarnafil® T Overflow square

Покривен преливник от FPO

Sarnafil® T Overflow square е предварително изготвен, твърд, авариен преливник от FPO за плоски покриви.

  • Устойчив на излагане на UV-лъчи
  • Мембраната може да бъде заварена директно към основата на аварийния преливник
  • Заварява се с горещ въздух
  • Рециклируем