Sikaplan® Walkway-20

Защитна пътека за PVC системи за плоски покриви

Sikaplan® Walkway-20 е защитна пътека, изработена от поливинилхлорид (PVC), съдържаща UV-стабилизатори и забавители на горенето.

  • Приложима при открити покриви
  • Лесен и безопасен монтаж
  • Заварява се с горещ въздух
  • Рециклируема