Sikaplan® G-15

Полимерна мембрана за хидроизолация на механично закрепени покривни системи

Sikaplan® G-15 (дебелина 1.5 mm) е армирана с полиестерна мрежа, многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана за покриви, на базата на висококачествен поливинилхлорид (PVC), в съответствие с БДС EN 13956.

▪ Устойчива на постоянно излагане на UV лъчи.
▪ Устойчива на постоянно ветрово натоварване.
▪ Висока пропускливост на водни пари.
▪ Устойчива на общите въздействия на околната среда.
▪ Заваряване с горещ въздух, без използване на открит огън.
▪ Рециклируема.